Độc đáo hò khoan xứ Lệ: Cội nguồn điệu hò

Lệ Thủy, dải đất hẹp nhất của đoạn thắt Quảng Bình với những điều kiện tự nhiên và con người khác biệt đã tạo nên giai điệu hò khoan độc đáo. Lệ Thủy gạo trắng nước trong/Ai ơ về ơ về Lệ Thủy ơi người ơi/Hỡi người ơi người ơi thong dong/Hỡi người ơi người … Đọc tiếp Độc đáo hò khoan xứ Lệ: Cội nguồn điệu hò