ĐUA THUYỀN SÔNG KIẾN GIANG

https://www.facebook.com/molang999/videos/1946726455567411/

Về tới mô rồi eng, răng mà lâu rứa
Tiếng mõ râm ran ngoài ngõ rồi tề
Đò làng miềng năm ni hạ sớm
Mấy ông khề khà “dòm kỳ mực ngon ghê”
Khi túi vừa nghe tiếng bèng la
Kêu trai lái tập trung dồn sức
Đò ngon dư ri năm ni phải dít
Kiếm kỳ máy cày cho cả huyện tức chơi
Nì gà lợn bày cúng xong xuôi
Tra trẻ gái trai lên cúng thần làng cho kịp
Huầy huầy người một tay nghênh ông đò xuống nước
Khuấy một vòng quanh làng báo cùng đa mệ đa ông
Chờ sáng mai bơi thụa vài chầm
Để mấy ông vạt lại mũi đò cho cao tí nữa
Ơ kỳ eng ni bàn chi lắm rứa
Đò dư ri là dít huyện rồi
Bựa tui xuống coi đò Mai Hạ
E chỉ thằng ni mới đuổi lại miềng thôi
Mười sáu cặp chầm mô nấy xong xuôi
Ươ hầy mấy eng trai cuốc cho hết sức
Nghe tui dặn nì ăn nhau mái xắp
Phải tập trung nghe tiếng băng phao
Bằng…Bằng…Bằng… ba tiếng trên cao
Mười mấy đò lao lên phía trước
Rầm rập mái chầm cắm sâu mét nước
Rợp phướn cờ bay nón lá tung trời
Ơ tề đò miềng lên rồi
Để ông nói chú nghe mụi mô chơ mụi ni thắng thế
Ăn họ hai mái chầm là cầm chắc đi đầu
Ui chà chà eng cầm lái thiệt thần sầu
Bẻ kỳ lái đè mụi thằng tê, hắn lên chi được
Cứ rứa mà băng thôi nói chi cho doọc
Chỉ cần trai nghe nhịp mõ khoắng đều tay
Lên làng miềng là mạnh một thành hai
Có làng khoát nác hò reo, tinh thần thêm phấn chấn
Ua chầu làng đây rồi cả ngàn người xanh trắng
Khoắt nón khoắt cờ lên đi à đò ơi…
Ơ kỳ mệ ni ngoắt bưa bưa thôi
Mà mệ chơi chi lạ rứa, đò miềng ngoắt xuôi đò người ta ngoắt ngược
Ua dầu chú ni nói rứa mà nghe được
Đò mệ mệ ngoắt, ngoắt đò khác e chú đau chi
Thượng tiêu rồi tề cứ rứa mà đi
Bơ chú lái ca bẻ trở răng cho thiệt ngọt
Năm ni quyết không cho thằng Lộc Thượng vọt
Hắn mà kèm là miềng doọc chơ nỏ trò chơi
Lên đi à đò ơi
Trai hô trai hộ trai
Nốốc tui chắp mạn ván trè
Phóng như tên lửa quyết đè Gia Ninh
Cứ đều tay thẳng hướng Hói Cùng
Hạ tiêu đó rồi đò ta thẳng tiến
Chờ đến gần cầu huyện
Cuốc mấy chầm thiệt ngon rồi gác lên trời
Đò về đích rồi gõ nhịp phách hô huầy, huầy zô
Có khi mô vui bằng dư ri không tê nợ
Mũi viết rợp người, Kiến Giang xanh lên lòng người thắm lại
Người quê ơi cho dù xa ngái
Còn thương nhau, nương tiếng mõ mà về…

Thơ của bác : Nguyễn Tiến Tường

Bạn nghỉ gì ?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *