ĐUA THUYỀN SÔNG KIẾN GIANG

https://www.facebook.com/molang999/videos/1946726455567411/ Về tới mô rồi eng, răng mà lâu rứa Tiếng mõ râm ran ngoài ngõ rồi tề Đò làng miềng năm ni hạ sớm Mấy ông khề khà “dòm kỳ mực ngon ghê” Khi túi vừa nghe tiếng bèng la Kêu trai lái tập trung dồn sức Đò ngon dư ri năm ni phải … Đọc tiếp ĐUA THUYỀN SÔNG KIẾN GIANG