Lệ Thủy – Quảng Bình : Du lịch tâm linh Nét văn hóa truyền thống của dân tộc

Với mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, trong đó tập trung khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia … Đọc tiếp Lệ Thủy – Quảng Bình : Du lịch tâm linh Nét văn hóa truyền thống của dân tộc