Danh nhân Lệ Thủy

04-03-2017
Bởi: Trần Long Có: Bình luận

Lệ Thủy là mảnh đất địa đầu sóng gió của Quảng Bình. Quảng Bình địa linh nhân kiệt. Giở lại lịch sử mà xem bóng dáng cha ông xưa trên mảnh đất Lệ Thủy thân yêu . * Đỗ tiến sĩ gồm có: 1. Hoàng Hối Khanh : Tiền hiền khai khẩn, ông thủy tổ […]

Từ khóa: