Đầu Mâu còn đó, Hạc Hải tìm đâu?

04-03-2017
Bởi: Trần Long Có: Bình luận

“Đầu Mâu vi bút, Hạc Hải vi nghiên”. Có lẽ câu thành ngữ đầy tự hào của người xưa về một vùng đất sơn thủy hữu tình của Quảng Bình rồi đây chỉ còn lại trong ký ức. Núi Đầu Mâu vẫn sừng sững giữa trời, nhưng phá Hạc Hải đang cạn dần, không còn […]

Từ khóa: ,