Thị xã tương lai bên dòng Kiến Giang

01-03-2017
Bởi: Trần Long Có: Bình luận

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Xây dựng có quyết định công nhận thị trấn Kiến Giang là đô thị loại IV. Bởi đây chính là kết quả của quá trình bền bỉ nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy trong việc đầu tư phát triển cơ […]

Từ khóa: