HẾT TIỀN ....

Gió chiều nào mày ngã theo chiều ấy :">
Người nói cũng tốt - Chó sủa cũng hay 
Mồm nói ăn chay còn tay thì chặt thịt =))